2006/08/06

ICT зарим статистик

Саяхны сонин дээр харсан зарим нэг тоо баримтаас.
Дэлхийн Телекоммюникацын Холбооноос (ITU буюу International Telecommunication Union) гаргасан дэлхийн улс орнуудын мэдээлэлжилтийн 2006 оны ранкинг дээр ерөнхий үзүүлэлтээрээ Солонгос 1-р байранд оржээ. Удаад нь,
2. Япон
3. Дани
4. Исланд
5. Хонг-конг
зэргээр жагссан байна. Бродбандын үнэ хамгийн хямдтай орон номер нэгд Япон бичигдэв. Интернэт тархалтаар Солонгос 72.2%, Япон 55.8% байна. Бусад орнууд (Монголоо оролцуулаад) ямар янзтай байгааг харах юмсан.

Японы дотоодын өөр нэг эх сурвалжаас үзэхэд Японы нийт өрхийн 41.4% нь бродбанджиж, интернэт хүн ам 73 саяд хүрчээ. Бас SNS буюу социал нэтворк үйлчилгээнд хамрагсадын тоо өнгөрсөн жилийнхээс 4 дахин өсч, интернэт хэрэглэгчдийн 11.1% -ийг эзлэх болжээ.

1 comment:

nabar said...
This comment has been removed by a blog administrator.