2006/08/12

PLC - Бродбанд инфраны нэг боломж

ICT трэнд
Ердийн цахилгаан дамжуулах шугамаар интернэтэд холбогдох технологи PLC сүүлийн жилүүдэд амжилттай туршигдаж, Испани зэрэг оронд өргөн хэрэглээнд нэвтэрч эхлээд байна. Холбогдох хурдаар ч 10-100 Мэгабит гээд шилэн кабэлаас дутахгүй. Хэрвээ энэ амьдралд нэвтэрвэл хаа л бол хаа байгаа "арзеткаар" бид хаанаас л бол хаанаас дэлхийтэй холбогдох боломжтой болно гэсэн үг. Бас гэр ахуйн цахилгаан хэрэглэлийг гаднаас удирдах боломжтой болно. Японд бол энэ технологийг өргөн хэрэглээнд нэвтрүүлэх нь долгионы шүүрлээс болж техник саатал үүсгэх магадлалтай гэж сонирхогчдын радио холбоо, богино долгионы радио сувгаас эсэргүүцэл ихтэй байгаа бололтой. Японы ерөнхий хэргийн яам ч PLC-г зөвхөн гэр дотор хэрэглэж болохоор журамласан байгаа бөгөөд иймээс одоогийн байдлаар гэр хүртэл ADSL, оптик шугамаар холбогдож, гэр дотроо цахилгаан шугамаар хоум нэтвөөк (home network) үүсгэх гэсэн байдлаар зөвхөн хэрэглэх боломжтой.

No comments: